Dr. Aczél Petra

A kommunikáció és retorika nagyasszonyaként szokták emlegetni Aczél Petrát, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professzorát. Eddig megjelent hét könyve és több mint 200 tudományos-szakmai tanulmánya mellett rendszeresen publikál magazinokban, nyilatkozik a médiában, videóit több ezren nézik meg. Társadalomkutatóként, az újmédia, retorika, és érveléstudomány kutatójaként célja, hogy itthon és a világban is aktuális, fontos kérdéseket vessen fel és ezeket közérthetően, jól hasznosíthatóan dolgozza fel. Egyetemi és ismeretterjesztő előadásai ezért rendszerint teltházasak. Széles körű ismertségét és népszerűségét tartalmas és szórakoztató előadói stílusának is köszönheti.

Munkásságát számos adatbázisban, online felületen követni lehet. A hazai és nemzetközi konferenciák mellett több vállalat, szervezet felkérésére tartott már előadást, ismert projektekben vállalt szerepet (pl.: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Bank, Otthon Centrum, Media Hungary, Centrál Médiacsoport, Hungaropharma-GrandEXPO, Saferinternet, Magyar Telekom E-etikett, BrandFestival, HRKomm Award, „Get in the Ring”). Az oktatás és tudomány területén hazai és nemzetközi elismerésekben részesült (többek között: European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities, Kenneth Rice Award, Akadémiai Jutalomérem, Sebők Tamás-díj).

Ismerje meg Dr. Aczél Petra üzleti világ számára szóló előadásait

A figyelem ára: gazdagok legyünk vagy szabadok?

Multitaskingolok – mondjuk, és bele sem gondolunk, hogy mennyi információt vesztünk, miközben párhuzamosan végzünk információs tevékenységeket. Percenként tekintünk az okostelefonunk képernyőjére a hétfői meetingen, abban a hitben, hogy ettől még mindent hallunk. Tévedünk. És ennek a tévedésnek, ahogy a figyelmünknek is, súlyos ára van.
Ha visszagondolunk életünk iskolákban eltöltött éveire-évtizedeire, valószínűleg egyetlen tantárgyat sem tudunk felidézni, amely az emberi figyelemről szólt volna. Sőt, a munkahelyi képzések, tréningek is inkább oktatnak meggyőző beszédet, mint figyelő hallgatást. Pedig információs társadalmaink egyik legfontosabb fizetőeszköze a figyelem: a kognitív kapitalizmusban csak ennek megszerzésével érhetünk el valódi hasznot. Figyelemgazdaságban élünk, amelyben mindent ez a földgáznál és olajnál is gyorsabban fogyatkozó 'erőforrás', az emberi figyelem mozgat. Környezetünk folyamatosan a figyelmünkre pályázik, amelyet gondolkodás nélkül adunk a legizgalmasabb, legerősebb ingernek. Azt hisszük, nyerünk, pedig alapvetően inkább elvesztünk valamit: a figyelem hiánya vezet a kevésbé hatékony munkavégzéshez, a rossz kommunikációhoz, és, végső soron, a boldogtalan élethez. Figyelni tudni kellene, figyelni tudatosan érdemes. Annál is inkább, mert biztosnak látszik, hogy a figyelem képessége a jövő sikereinek egyik kulcsa.

Az előadás rávilágít arra, hogyan élünk vissza saját figyelmünk képességeivel és miként növeljük a kommunikációs környezetszennyezést. Majd kitér a munkahelyen és személyes életünkben megjelenő figyelemcsapdákra és az ellenük bevethető jó figyelemstratégiákra. Teszi ezt azért, hogy utat mutasson a hosszútávú mentális fenntarthatóság biztosításához. Mert nemcsak a természeti erőforrások nem kimerítendők, emberi figyelem is védhető és védendő.

Jövőképes vezetők

Korunk egyik legnagyobb hiánycikke a jó vezető. Miközben várhatóan 2030-ra minden 6. ember a világon valamilyen vezetői pozíciót fog betölteni, világszinten a munkavállalók közel kétharmada azt nyilatkozza, hogy vezetőik nem képesek a jövőbe irányítani vállalataikat. 2014 óta több országra kiterjedten mérik, ahogyan a vezetői kommunikációval való elégedetlenség nő, függetlenül a működési szektortól. Közben pedig a jövő itt van, nincs mire várni tovább. Jövőképes vezetőkre van szükség.

Az előadás a jövőképes vezetői legfontosabb készségeit mutatja be - friss kutatásokra támaszkodva. Öt olyan tulajdonságot és képességet tár fel, példákkal és gyakorlati javaslatokkal, amelyek fejleszthetők és fejlesztendők. Kitér emellett a vezetői karizma tanulható vonásaira, a munkapiacra érkező új generációk vezetői igényeire és azokra a változásokra, amelyet az igazán jó vezetők nemcsak megéreznek, hanem maguk is alakítanak. Az előadás célja, hogy rámutasson a fejlesztés legfontosabb területeire, annak érdekében, hogy a jelen vezetői – eddigi gyakorlataikkal is szembenézve - még sikeresebb jövőt, és benne eredményes új vezető-generációk működését alapozzák meg.

Siker és boldogság - A kommunikáció 12 titka

Mi óvhat meg minket a vírusos betegségektől – a gyógykezelésen túl? Min múlik az optimista, sikerorientált gondolkodás? Hogyan kerülhetjük el a rutin megszokottságát? Miként vagyunk képesek hatékonyan elérni a céljainkat? A válaszok középpontjában a kommunikáció áll. Azt hisszük ismerjük, pedig alig tudunk róla valamit. Az információs forradalom kezdete óta naponta szennyezzük kommunikációs bioszféránkat. Miközben munkánk, életünk, szakmai-magánéleti érvényesülésünk múlik rajta. A kommunikáció az egyik legnagyobb problémánk, legnehezebb terhünk, legértékesebb kincsünk. Az előadás 12 olyan titokba avatja be a hallgatóságot, amelyek új utakat nyithatnak a megértés, és így a siker és a boldogság felé.

Előadásában Dr. Aczél Petra a kommunikáció eddig kevésbé ismert, izgalmas szerepét mutatja be a magabiztos, rugalmas, célorientált és az újra nyitott emberi viselkedésben. 12 különféle szempontból járja körbe a kommunikáció jelentőségét, a legfrissebb és legérdekesebb kutatási eredményekre támaszkodva. Olyan összefüggésekbe enged betekintést, amelyek felismerése hosszú távon meghatározhatja egy személy, de akár egy vállalat stratégiai gondolkodását is. Figyelembe véve a mai üzleti-társadalmi kihívásokat, a legújabb trendeket a prezentáció nagy ráébredéseket kínál azzal kapcsolatban, hol rontjuk el és miként tehetjük jobbá kommunikációnkat.

Miről lesz szó?
Az előadás 12 villámfelvonásból áll, valamennyit mindennapi tapasztalások és problémák felvetése, egy történet vagy egy példa vezet fel. Ezekben szó kerül
— arról, miért kell megtanulnunk az érzelmekről szóló kommunikációról, hogy akár a betegségeket is elkerüljük,
— arról, hogy miként támogatja vagy veszélyezteti a kommunikáció a reális optimizmust,
— arról, hogyan kerülhető el a tehetetlenség,
— arról, hogyan befolyásolja a konkrét stratégiai döntéseket az, ahogy fogalmazunk.
— arról, milyen a rögzített és milyen a felszabadult gondolkodás – és mindehhez mi köze a kommunikációnak,
— arról, miért és mennyire hat a kommunikáció arra, hogy el tudunk-e köteleződni,
— arról, mit kell észrevennünk a kommunikációban, hogy elkerülhetők legyenek a veszélyes helyzetek,
— arról, miként válhatnak a rutinfeladatok is hosszú távon élvezhetővé a kommunikációval,
— arról, hogy mi az innovációs intelligencia és hogyan fejleszthető,
— arról, milyen a jövő és cél-orientált kommunikatív viselkedés.

Mire lesz jó?
Az előadás „discovery talk”-ként tudatosítja, mennyivel többre és jobbra vagyunk képesek, ha a kommunikáció működését jobban megismerjük. Egyszerűen alkalmazható módszereket mutat arra, hogyan tegyük rugalmasabbá és sikeresebbé mindennapi életünket. Élményteli, ugyanakkor tanulságokkal szolgáló „utazásként”ráébreszt arra, mit változtathatunk, és motivál abban, hogy megtegyük.

A jövő készségei

Amikor a technológia hétköznapi, az ember lesz különleges. A médiatechnológiák forradalma, az ipar 4.0, robotizáció, a gyenge és erős mesterséges intelligencia számos tekintetben (pl. kapacitás, hatékonyság, pontosság, megbízhatóság) meghaladhatja azt, amire az ember képes. Melyek lesznek tehát a legfontosabb és „legemberibb” készségek a jövőben? Mi teszi majd a munkában és az életben is elengedhetetlenül szükségessé és eredményessé az embert? Hogyan kell kiválasztani és fejleszteni a legalkalmasabbakat a jövő vállalati kultúrájába? Eljött az idő, hogy a jövőkészségekről beszéljünk!

Az elmúlt években egyre több pszichológiai, gazdasági, antropológiai kutatás vonatkozott arra, mi teszi az embert képessé a jövőre. Különösen egy olyan korban, amelynek alapélménye a változás, az autonómmá váló technológia hétköznapivá válása. Sokakat rettent, másokat vonz a jövő. Filmek, népszerű sorozatok, elemzések; utópiák és disztópiák sora jelenik meg arról, mi történik az emberrel öt vagy ötven év múlva. Előadásában Dr. Aczél Petra a pesszimisták és optimisták közötti utat járja be.

Miről lesz szó?
– Az embert, munkavállalót érintő legfontosabb kihívásokról, a korunkat leginkább jellemző négy közérzetről és a globális gazdasági-társadalmi ösztönzőkről.
– Azokról a narratívákról, amelyek a jövőbe látásunkat befolyásolják: az utópiák és ellenutópiák (disztópiák) típusairól, csapdáiról.
– A jövőre irányuló legfontosabb készségekről, és azok feltételeiről, így a jövő- orientáltságról, a rugalmas megküzdésről, a problémamegoldó-képességről, a kreativitásról, a változáskészségről és a vállalkozó kedvről.
– Lehetőségekről és módszerekről, amelyekkel ezek a stratégiai készségek és az előrelátó ember (homo prospectus) felismerhetők, kiválaszthatók és fejleszthetők.

Mire lesz jó?
Az előadás műfaja a „discovery talk”, amely izgalmas betekintést enged az ember lehetőségeibe a jövőjével kapcsolatban. Tudatosítja és felismerteti a jövőről való gondolkodás sarokpontjait és arra motivál, hogy saját jövő-készségeinket fejlesszük és tápláljuk.

A bizonyosság útja – Az érvelés csodái

Kinek van igaza? Miért erősebb egyik ötlet, vélemény, nézet a másiknál? Hogyan lehetünk mi a szó által erősebbek? Az érvelés sokkal több, mint ésszerű, logikus levezetés. Tárgyalások, viták, projektek sikere múlik rajta. Egyike azoknak a képességeknek, amelyekről szeretjük azt hinni, a sajátunk. És így válik egyik legnagyobb tévedéseinkké is, hiszen eredményesen érvelni, azzal tartósan meggyőzni másokat csak igen kevesen képesek. Pedig a kudarctól a sikerig legtöbbször csupán egy jó ötlet és egy jó érv vezet el minket. A csoda sokszor észszerűbb, mint gondolnánk.

Az érvelés nem állítások egymás mögé sorakoztatása, hanem érzékenység és magatartás. A jó érvelés átkeretezi a világot, észszerűvé és élhetővé teszi a döntéseket. Az érvelőnek éppen ezért sokkal többre van szükség, mint valamiféle

beszédkészségre. Találékonyság, kritikai gondolkodás, pontos, következetes információszűrés, empatikus mégis céltudatos fogalmazás – ezek mind nélkülözhetetlenek. És nemcsak az érveléshez, hanem bármely ügy sikeréhez. Aczél Petra előadásában az érvelés új, izgalmas és inspiráló világába vezeti be a hallgatóságot.

Miről lesz szó?
– Az érvelő személyiségről és alapképességeiről. A hatékony figyelemről, a „manuális pilóta” üzemmódról, a kritikai gondolkodásról, a vitakészségről, a kreatív konfliktuskezelésről és ezek fejlesztési lehetőségeiről.
– Az érvelés tervezéséről – a design-gondolkodásról.
– Az érvelés megvalósításáról, arról, hogyan kell profin állítani, indokolni, rákérdezni, következtetni: változtatni.
– Az érvelés legtipikusabb kudarcairól: a hazabeszélésről, a félreértésről, a negatív konfliktusról.
– Az érvelés legjobb kimeneteiről: a felismerésről, a motiváltságról és a változásról. Az érvelés szerepéről a vezető kommunikációban. Az érvelés szerepéről a vállalkozói kommunikációban, a jó ötletek elfogadtatásában.

Mire lesz jó?
Az előadás – mint „discovery talk” – új nézőpontok bevonásával fontos felismeréseket kínál azzal kapcsolatban mennyivel hittünk többet vagy kevesebbet a valóságosnál saját érvelési készségeinkről. Egyúttal szemléletes példákat és módszereket mutat arra, hogy ezt a felismerést hogyan használhatjuk a fejlesztésre-fejlődésre.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje Dr. Aczél Petra előadását az Ön vállalatában is