Az üzleti világ is tanulhat Pál Feritől

A céges programok producere a Personal Brand Institute

Pál Feri 1,5−2 órás, élményszerű inspirációs előadásai a vezetőket, vállalkozókat, menedzsereket lelki, szellemi és spirituális jóllétük előmozdításában, illetve fejlesztésében segítik.

Pál Feri előadástémái

HATÉKONY KONFLIKTUS ÉS STRESSZKEZELÉS

A kommunikáció alapszabályai A kommunikáció 3 szintje; informatív, érzelmi, kapcsolati

A kapcsolati üzenetek 3 formája; "el", "ellene", "felé"

Kommunikáció és stressz. Mit tesz a stressz a testünkkel és a pszichénkkel? A romboló stressz hatása a kommunikáció minőségére.

A megoldás 2 útja; stressz-mentes kommunikáció és hatékony kommunikáció lehetőségei stressz helyzetben.

Az 5 konfliktuskezelő stratégia; érdekérvényesítés, alkalmazkodás, kompromisszum, együttműködés, konfliktus felfüggesztése Az eredményes konfliktuskezelés 4 kulcsa; megértés, együttérzés, tisztelet, biztonság

Hogyan legyünk jól? Az önbecsülés

Szabadság, döntés, eredményesség, elégedettség folyamata. Három emberből kettő akkor sincs jól, ha a dolgai úgy alakulnak, ahogy akarta. Miért?

Az elégedettség három kulcsa; értékekhez kapcsolódás, elkötelezettség, hála. Mit tehetünk az elégedettségért? A rugalmas személyiség. Elégedettség és motiváltság együtt is lehetséges? A növekedés motiváltság.

Az önbecsülés és az érzelmi intelligencia. Önbecsülés és önértékelés. Önbecsülés fejlesztésének lehetőségei, módjai. Önbecsülés és realitás. Önbecsülés és fejlődőképesség. Önbecsülés és együttműködés. Önbecsülés és eredményesség.

Eredményesség és elégedettség

Elégedettség mint folyamat; Elégedettség mint erőforrás. Elégedettség, ami segíti a megküzdést, a célok elérését. A viselkedési közgazdaságtan felismerései. A boldogságkutatás alapigazságai. Téveszmék a boldogságról.

A pozitív pszichológia kutatási eredményei; A jóllét öt forrása; pozitív érzések, értelmes élet, elmélyültség, eredményesség, tartalmas emberi kapcsolatok.

Eredményesség és elégedettség összefüggései. Elégedettség és kapcsolatok. Kapcsolati motiváció. Kapcsolati motiváció és elkötelezettség, kitartás, elégedettség és teljesítőképesség. Ami mindenkinek fontos; figyelem, megbecsülés, törődés, emberség

Életút mint projekt

A múlt mint erőforrás. Hogyan használható a múlt az önbizalom, önbecsülés megerősítésére? A múlt kincsei; pozitív fordulatok, csúcspontok, pozitív befejezés. Hogyan fejezzük be jól a történeteinket, életeseményeinket?

Az emlékező én és a tapasztaló én különbségei. Tudunk-e jelen lenni? Mit tehetünk, hogy ne váljunk a a nehéz múltbéli események rabjává? A jelenlét és hatékonyság. A jelenlét és a kapcsolataink.

Hogyan tűzzünk ki célokat, ha elégedettek és eredményesek is akarunk lenni? A rövid, közép és hosszú távú célkitűzések és következményeik.

A külső és belső életcélok. A nem én-központu belső életcélok pozitív következménye a motivációra és elégedettségre. Személyes életcélok és nagystílű álmok. Miért érdemes és hogyan álmodjunk nagyot?

Hogyan hozzuk létre a szükséges változásokat?

Miért megterhelő a változás? A legtöbbször nem akkor változunk, amikor szükséges, hanem amikor felerősödik a szenvedés nyomás.

Két evolúciós stratégia, ami nem segít; a jót őrizd meg! és a megszokott biztonságos. Hogyan hozzuk létre a szükséges változásokat?

A gondolkodás 6 módja. A rugalmas gondolkodás lehetőségei: 1) mint a matematikus 2) értékeket fölfedezve 3) nehézségeket látva 4) kreatívan 5) lényeget fölismerve 6) érzésekhez kapcsolódóan

A stabilitás kulcsa a rugalmasság. A fordulat; amikor nem csak változtatok, hanem változok. Megoldásra, vagy megváltoztatásra van-e szükség?

A szenvedély megőrzése és a kiégés elkerülése

A kiégés mint folyamat. Kik a veszélyeztetettek? A kiégés folyamatának lépései és a prevenció módjai. A belső szabadság megőrzése.

A pontos helyzetértékelés. Mire mondjak igent és mire nemet? A delegálás lehetőségei. A fokozott erőfeszítés és következményei.

Hogyan vigyázzunk magunkra a fokozott erőfeszítés idején? Meddig bírjuk? Napi, heti, havi, éves minimumok, amit megteszek magamért, hogy hosszú távon lehessek eredményes.

Hogyan őrizhetők meg a kapcsolataim, akkor is, ha sokat dolgozom. Szükségleteim elhanyagolása és a teljesítőképesség romlása.

Külső, belső konfliktusok felszaporodása. Negatív érzések romboló hatása. Amikor már a rutin sem segít; már nem úgy élek és dolgozok, ahogy szeretnék.

Hogyan találhatunk vissza az életerőnkhöz és az életkedvünkhöz? Sürgős és fontos, a fontos és lényeges megkülönböztetése. A szenvedélyesség megőrzése.

Az egyensúly mint a stabilitás és a hatékonyság alapja

Egyensúly és egyensúlyvesztés. A kóros egyensúly és a nélkülözhetetlen egyensúlyvesztés. Ami segíti a szükséges egyensúlyt; élő rendszerek megfelelő működésének alapigazságai.

Kinek van igaza? Az egymást kölcsönösen kiegészítő szükségletek, értékek, igazságok egyensúlya. A szenvedély és a biztonság. Alkalmazkodás és önérvényesítés. Hogyan csináljam?

A család és a karrier egyensúlya. A statikus és dinamikus egyensúly. Az élő rendszerekben az egyensúly elsősorban nem állapot, hanem folyamat.

A folyamatokban megvalósított egyensúly és létrehozásának föltételei. Az elengedés képessége.

Stressz és kommunikáció

A kommunikáció modellje. A kommunikáció 3 szintje 1) informatív 2) érzelmi 3) kapcsolati szintek

A kapcsolati üzenetek 3 formája 1) felé 2) el 3) ellene. A hatékony kommunikáció. A pusztító kommunikációs formák. A stressz hatása a kommunikációra.

A torzult kommunikációs formák; 1) támadó 2) védekező 3) okoskodó 4) elterelő.

A stressz negatív hatása a pszichés funkcióink működésére. Az emlékezet, gondolkodás, tájékozódás, hallás, látás, cselekvőképesség zavarai.

A hatékony kommunikáció 4 legfontosabb segítője: megértés, együttérzés, megbecsülés és biztonság.

Én–mi–mindenki:
az önmegvalósítás lehetőségei

Az önmegvalósítás 3 dimenziója: én; az egyediségünk, mi; kapcsolataink és a társas önazonosságunk, mindenki; egyetemes emberi vonásaink, emberségünk.

Az önmegvalósítás és az én megvalósítás különbözőségei. A hatékony „én”, aki fölismeri a lehetőségeit.

A hétköznapi hősiesség. A társas énünk hozzájárulása az önmegvalósításhoz. Az együttlét, együttműködés, együttérzés, egymás segítése, mint a kiteljesedés építőkövei.

A társas és érzelmi intelligencia, mint a tartós eredményesség föltételei. A csapatot, csoportot összetartó személyek jelentősége a siker szempontjából.

Az érzelmi összetartozás motiváló és stabilizáló hatása. Egyetemes emberi természetünk kimunkálása, hogy azokkal is képesek legyünk hatékonyan együttműködni, akik nem szimpatikusak, vagy mások mint mi.

Az önmegvalósítás 3 módja: önkifejezés és önérvényesítés, az önátadás és önfeledtség, és az önfelülmúlás. Hogyan tudom úgy érvényesíteni magam, hogy az építse és ne rombolja a kapcsolataimat?

Az önátadás és a flow. Az elmélyült munkavégzés, mint örömforrás. Az önfelülmúlás, mint a növekedés és a rendkívül nehéz helyzetek megoldásának kucsa.

Hogyan használjuk jól a tapasztalatainkat?

A tapasztalati tanulás 4 lépése. A felfedezés, az elemző gondolkodás, a döntés, a hatékony cselekvés. A tapasztalás föltételei, útjai és tévútjai.

A múltbéli tapasztalataink hatása a jelenkori észlelésre. A téves gondolkodás jellemzői; 1) szűklátókörüség 2) én-központúság 3) rövidtávu gondolkodás.

A lineáris és cirkuláris gondolkodás. A rendszerszemlélet hatása a gondolkodásra. Miért bukik el a többség a nehéz helyzetekben? Emberek-helyzetek-rendszerek.

A gyors és lassú gondolkodás különbözőségei. Mikor érdemes lassan gondolkodni? A kreatív gondolkodás.

Az előzetes döntés, a starégiai döntés, a választás, a döntés és az elköteleződés jellegzetességei.

A cselekvőképesség fejlesztése. A tanult tehetetlenség jelensége. A szabad és felelős cselekvés.

A megküzdés

Hogyan támaszkodhatok magamra vagy lehetek kapaszkodója másoknak a nehéz helyzetekben?
A hatékony segítő 3 legfontosabb szerepe: 1) az átlagember, aki rendkívüli dolgokra is képes 2) hétköznapi ember, aki a jég hátán is megél 3) a szakember, aki érti a „dörgést”.

Az életálmaink és -vágyaink szerepe a megküzdésben. A negatív álmok. Az önstabilizálás lehetőségei és módjai. Hogyan használjuk a gyengeségeinket? A tökéletlenség haszna.

A szakértő többlettudása. A személy 4 alapvető dimenziója 1) egyediségünk 2) kapcsolataink 3) folyamataink, életútunk 4) egyetemes igazságok.

A megküzdés két módja : a direkt és az indirekt megküzdés.

Pál Feri az üzleti világban

Az elmúlt években Pál Feri több mint 250 vállalat felkérésére tartott vezetők számára előadást. Mozdítsa elő és fejlessze Ön is a saját és kollégái lelki és szellemi jóllétét!

Egy konkrét előadás részletes leírása

Van egy aranyszál az emberben, az önbecsülés fonala.
Hogyan lehet ezt vezetőként megtalálni?

Inspirációs előadásában Pál Feri a vezetők számára különösen izgalmas két témakört mutat be − színes történetekkel és példákkal. Először a döntés és a jóllét kérdését vizsgálja. Miért van az, hogy jobban élünk, de rosszabbul vagyunk? Bemutatja a szabad választások és döntések lélektani hátterét – van-e a döntéseknek ára? A döntés: szükséglet vagy hiány? A döntés mint élvezet és teher. A döntés mint nyereség és veszteség. A döntés, amitől minden drágább lesz. A döntés mint szabadság és felelősség. Ezt a témát a megelégedettség titkának és a jóllét három feltételének bemutatása kerekíti le.

A másik témakör az önbecsülés. Az önbizalom és a pozitív önértékelés még nem önbecsülés. Amikor nincs mellettünk senki, egyedül vagyunk, vagy magunkkal? Jó társaság vagyunk magunknak? Az elmélyüléshez, a megismeréshez bemutatja az önbecsülés négy típusát (nélkülöző, életélvező, kényszerteljesítő, szabad cselekvő). Hangsúlyozza, hogy az önbecsülés a teljes önmagunkra vonatkozik, az egész személyiségünkre, és a teljes életutunkra. A létezésünkhöz kapcsolódik, és nem a birtokláshoz, teljesítményhez. Az emberi méltóságunkat, az értékességünket tárja föl, és az egymáshoz tartozásunkat, együttműködésünket határozza meg. Mély és magával ragadó gondolatok egy különlegesen jókedvű és színes előadás formájában.