Dr. Máté-Horváth Nóra

Hivatása szerint orvos, orvos-közgazdász, magán- és vállalati coach, valamint örök vándor, hosszútávfutó, hobbi író és egészségügyi aktivista.

Bár kisgyermekkora óta orvos akart lenni, egyetem után, elérvén az addigi életcélját, hiányérzet alakult ki benne. A tudományt ugyan szerette, a hivatásáért rajongott, de mégis hiányzott valami. Csalódott az egészségügy merevségében és az egymásra figyelés hiányában. Úgy érezte, az egészségügyi rendszer néha épp azokkal nem foglalkozik, akikért van: a páciensekkel. Úgy érezte, ez a rendszer olykor nem méltó ahhoz a csodálatos életúthoz, amit orvosi hivatásnak nevezünk.

Később aztán megfigyeléseit kiterjesztve megértette, hogy a legtöbb probléma, amivel az egészségügyi dolgozók küzdenek, jelen van más emberi közösségekben is. Hasonló problémákkal küzdenek a versenyszféra vállalatai, de akár a széles társadalom is: emberi játszmákkal, egymástól való elidegenedéssel, kiégéssel, merev hierarchiával és megkövesedett konfliktusokkal.

Néhány évnyi orvosi munka után tudta, hogy változást szeretne.

Változást az életében, egy szélesebb látókört, átfogóbb képet a világról. Ezért végezte el a közgazdaságtani egyetemet, és lett orvos-közgazdász.

Változást az egészségügyi rendszerben, hogy ismét a gyógyítás és a páciens lehessen a középpontban. Ezért kezdett el önkéntes egészségügyi aktivistaként mozgalmi szinten dolgozni az egészségügy modernizálásáért.

Változást a szakmában, hogy ne csak a testtel foglalkozzon a nyugati orvostudomány, hanem a lélekkel is. Hitvallása ugyanis, hogy nem beszélhetünk testi egészségről lelki egészség nélkül. Ezért lett végül coach, ugyanannyira figyelve az emberek lelkére, mint amennyire orvosként a testükre figyel.

Változást az ember alkotta szervezetekben, akár egészségügyi, akár a versenyszférán belüli közegről van szó: visszatérést a tiszta, őszinte, de egymásra figyelő kommunikációhoz, a nyitottsághoz és az empátiához. Ezért lett tréner is, és köteleződött el az emberi kapcsolatok irányában.

Orvosként, coach-ként, trénerként és aktivistaként tehát a változást szolgálja: a visszatérést az emberi értékeinkhez, az egymásra figyelést és a nyitottságot.

Ismerje meg Dr. Máté-Horváth Nóra üzleti világ számára szóló szolgáltatásait

Csoportos szinten: tréning

Magánemberként és egészségügyi szakemberként is kiemelten fontosnak tartja a mindennapi életben az egymásra figyelő, tiszta, erőszakmentes kommunikációt. Napjaink modern társadalmainak egyik legnagyobb problémája, hogy megfeledkezünk arról, hogy egy nagy élő rendszer része vagyunk. Emberi minőségünkben elszigetelődünk, versengünk, játszmázunk, és felnőttkorunk világába érve már elfelejtjük, hogyan kell kaput nyitni egymás felé.

Kommunikációs tréningjein Nóra segít visszavezetni az embereket az őszinte, ám mégis egymásra figyelő kommunikációra, és megmutatni, hogy érzéseink és igényeink őszintén, de mégsem agresszíven felvállalhatók.

Orvosként külön szívügye az egészségügyi kommunikáció. Ember az egészségügyben címet viselő tréningjét kifejezetten az egészségügy dolgozóinak, orvosoknak, nővéreknek és asszisztenseknek fejlesztette ki.

Ember az egészségügyben

Időbeli keretek

1 nap, nettó 8 óra, 4 blokk, legfeljebb 14 fős csoportok

Alapelvek, amik mentén halad a tematika

 • kapcsolatteremtés a résztvevőkkel: ráhangolódás az egézségügyi szakma nehézségeire
 • ráhangolódás a páciensek nehézségeire
 • konfliktuskezelés, asszertivitás, erőszakmentes kommunikáció elősegítése
 • partnerség elősegítése paternalizmus helyett
 • a szavak erejének felismertetése

Tartalom

 1. Általános blokk
  • Problémák, amikkel szembesülünk az orvosi mivoltukban
  • A páciens tudatállapota
  • Az orvos tudatállapota
  • A kiégett orvos
 1. Asszertív /erőszakmentes kommunikációs blokk 
  • Páciensekkel való asszertív kommunikáció
  • Munkatársakkal való kommunikáció
 1. Partnerség vs. paternalizmus blokk
  • Partnerség és paternalizmus szemléltetése
  • Páciensekkel, nővérekkel, beosztottakkal való partnerség szemléltetése kommunikációs gyakorlatokon keresztül
 1. Pozitív szuggesztiók blokk (“A szavak ereje”)
  • rövid elmélet
  • szituációs játékok
   • a) rossz példák kijavítása
   • b) adott szituációkra negatív – pozitív szuggesztiós párt találni

Egyéni szinten: coaching

A vállalati szféra az elmúlt 10-20 évben egyre inkább felismerte, hogy egy emberek alkotta szervezet, nem más, mint egy élő közösség, és nem működhet jól, nem lehet hatékony, ha a szervezet tagjai nincsenek egyensúlyban önmagukkal és egymással. A coaching, mint mentális segítőszakma, mára már nélkülözhetetlenné vált egy fejlődni kívánó, a munkavállalóira figyelő vállalat életében. 

Kik a coachingfolyamat résztvevői?

A coaching sokrétűségére jellemző, hogy bárkinek segítségére lehet, legyen az a mindennapi életében elakadással, dilemmával küzdő magánember, vagy egy fejlődni kívánó cég bármilyen szintű alkalmazottja. Nóra jelentős tapasztalattal rendelkezik mind vállalati, mind magán ügyfelek segítésében.

Miben tud Nóra orvosként és coachként segíteni a vállalati ügyfeleinek?

 • önismeret-fejlesztés: önbizalom erősítése, erőforrások felismerése, rossz szokások leküzdése
 • aktuális életviteli problémák, elakadások megoldása: pályamódosítás, változások és változtatások megélése, veszteségek feldolgozása
 • kiégés megelőzése és kezelése
 • gyakori konfliktushelyzetek megoldása a munkahelyen és a magánéletben egyaránt
 • időbeosztás hatékonyabbá tétele
 • orvostudomány és lélektan határterületein:
  • fogyókúra, életmódváltás sikerességének elősegítése
  • visszatérő egészségügyi problémák esetleges lelki hátterének feltárása
  • függőségek feltérképezése, segítség a leszokásban
  • pszichoszomatikus kórképek felismerése, okainak felderítése

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje Dr. Máté-Horváth Nóra szolgáltatásait az Ön vállalatában is